Renovering

Om du vill göra om i din lägenhet ta då alltid kontakt med oss innan du börjar. Du kan på egen bekostnad t.ex. måla eller tapetsera i din lägenhet. Väljer du som hyresgäst att göra ändringar som höjer standarden på lägenheten utgår ingen ersättning vid avflyttning alternativt återställer hyresgästen lägenheten till ursprungligt skick.
Du kan bli skyldig att ersätta kostnaden för att återställa bostaden om arbetet ej utförts fackmannamässigt eller om förändringen är för extrem. Viktigt är även att ni inte får göra hål i varken golv eller vägg i badrummet.
Som hyresgäst måste du vara varsam med att göra hål i väggarna eftersom det kan leda till att rummet behöver målas om vilket du som utflyttande hyresgäst får betala.