Gemensamma ytor

Tvättstugan
Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som skall hållas rent och snyggt. Finns tvättstugan i ordinarie byggnad så gäller tvättider mellan 06.00  – 22.00 om inget annat är överenskommet för just din fastighet.
– Följ de skötselanvisningar som gäller för tvättmaskiner, torktumlare och annan utrustning.
– Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel.
– Respektera de tider som är bokade av andra hyresgäster
Torka av golv, maskiner och bänkar när du är klar. (Felanmäl om något inte fungerar till 0933 140 35 på vardagar mellan 07.00-16.00).

Cykelförråd, barnvagnsrum, trapphus och förråd.
Cyklar, barnvagnar, rullatorer eller dylikt får inte ställas i trapphuset eftersom de blockerar vid utrymning, sjuktransporter och städning. Det förråd som hör till din lägenhet finns där för att tillgodose ditt behov av lagringsutrymmen. Som hyresgäst får du inte använda andra ytor än de som anvisats.

Trapphus – inte en plats för förvaring

Eftersom det finns en brandrisk med att förvara saker i trapphus, vindsgångar och källargångar uppmanar vi alla våra hyresgäster att inte ställa saker där. Det gäller föremål som barnvagnar, cyklar, kickbikes, dörrmattor, skor, blommor och liknande.

Använd din lägenhet eller lägenhetsförråd för att förvara dina saker. I vissa områden finns förvaringsutrymmen avsedda för att förvara till exempel cyklar och barnvagnar. Kontakta din kvartersvärd om du undrar hur det är i ditt område.