Informationsbrev juni 2022

Årets hyresförhandling gällande bostadslägenheter är nu klar och vi vill informera dig som hyresgäst angående de höjningar som har skett.


Vi har överenskommit med Hyresgästföreningen om en tvåårig hyresuppgörelse som gäller för åren 2022 och 2023. Årets höjning sträcker sig från 1 maj 2022 till 30 april 2023 och innebär en höjning med 1,65 %. Höjningen för år två, mellan 1 maj 2023 till 30 april 2024 innebär en höjning med 2,20%.


Hyresförhandlingen omfattar även reglering av hyran för parkeringsplats med
motorvärmare. Där gör överenskommelsen med Hyresgästföreningen gällande en höjning med 10 kr för år 2022. För år 2023 blir det ingen höjning. 


Sammanställning överenskomna hyresförändringar med Hyresgästföreningen
1 maj 2022 – 30 april 2023 1,65 % i höjning för bostadslägenheter
1 maj 2022 – 30 april 2023 10 kr i höjning för parkeringsplatser med
motorvärmare
1 maj 2023 – 30 april 2024 2,20 % i höjning för bostadslägenheter


Den faktura som du har fått i samband med detta brev (avser juli månads hyra) innehåller retroaktiv höjning för maj och juni månads hyra, samt reglering av juli månads hyra.


För dig som hyr parkeringsplats görs en retroaktiv höjning för maj och juni månads hyra samt en reglering av juli månads hyra. Det innebär att hyran för parkeringsplatsen har höjts med 30 kr (10 kr x 3 månaders höjning) för just denna faktura.


Nästa faktura kommer till dig i början av juli och avser augusti månads hyra. Den innehåller en hyreshöjning med 1,65 % baserat på hyran ni hade vid årets ingång. För dig som har en parkeringsplats innebär det att hyran har höjts med 10 kr till 220 kr per månad.

 

På vår hemsida www.vindelnbostader.se kan du läsa mer om oss och även göra en
felanmälan. Vid akuta ärenden, där det finns risk för skada på lägenhet/fastighet eller
personskada (som t ex fel i elsystem) kan du nå oss dygnet runt på tel 0933-14035.

Ny besöks & telefontider!

Från den 1 juni har vi nya telefon och besökstider på vårt kontor
Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl 9.30
12.00
Välkommen!

Obs,
under juli månad är kontoret semesterstängt.

Fler nyheter

Informationsbrev juni 2022

Årets hyresförhandling gällande bostadslägenheter är nu klar och vi vill informera dig som hyresgäst angående de höjningar som har skett. Vi har överenskommit med Hyresgästföreningen

Läs mer »

Kabel-tv via Sappa

Tv-boxen behövs inte längreI många av våra lägenheter ingår kabel-tv (det står då specificerat en avgift på 126kr/månad på hyresavin som inte går att säga

Läs mer »

GDPR-policy

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vindelnbostäder AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.  Vindelnbostäder AB är också personuppgiftsansvarig för samtliga av Vindelnbostäder AB förvaltade fastigheter.

NÄR DU ANMÄLER DIG TILL VÅR BOSTADSKÖ

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera din intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om du inte önskar stå kvar med din intresseanmälan kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte.

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna full-göra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag, ett företag som sköter våra IT-system eller ett företag som genomför kundnöjdhetsundersökningar. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig senast två år efter det att du flyttat från din lägenhet.  Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i minst sju år inklusive innevarande år.

DINA RÄTTIGHETER

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.