Informationsbrev augusti 2022

Hej! 

Vi på Vindelnbostäder hoppas att du har en fortsatt skön sommar och vill här informera dig som vår hyresgäst om några kommande nyheter. 

 

I flera av våra tvättstugor kommer det att bli närvarostyrd belysning, vilket innebär att lamporna tänds när du går in i tvättstugan och släcks när ingen är på plats. Maskinerna i tvättstugan kommer att tids styras så att de kan användas mellan klockan 07.00 och 22.00. 

 

Om du behöver hjälp med tjänster som inte ingår i hyran så har vi nu möjlighet från den 1 september 2022 att, mot en kostnad, hjälpa dig med detta. Se nästa sida vilka tjänster som avses. 

Besöks & telefontider!

Måndag – torsdag kl 9.30 12.00
Välkommen!


Prislista för tjänster som inte ingår i hyran – alla priser inkl. moms. 

Gäller från och med 2022-09-01

 

Typ av ljuskälla 

Kostnad 

Lysrör 60 cm 

60kr 

Lysrör 120 cm 

60kr 

2D-lampor, 28W 

150kr 

Fläktlampor, 2 stift 9-11W 

65kr 

Ugnslampa/kylskåpslampa 

30kr 

LED-Lampa (motsvarande) 40W-60W 

50kr 

Arbetskostnad tillkommer för byte av ljuskälla: 30 min = 280kr 

Rensning avlopp i kök och badrum 

Rensning avlopp badrum – mellan handfat och golvanslutning inkl. vattenlås 

560kr 

Rensning avlopp badrum – vattenlås i golvbrunn 

560kr 

Rensning avlopp kök – mellan diskho/slask och golvanslutning inkl. vattenlås 

620kr 

Nycklar och upplåsning 

Nyckel Assa, Kaba, EVVA. 

450kr 

Cylinderbyte – kostnad beroende på om det är enkel- eller dubbelcylinder 

1900-5000kr 

Nyckel iLOQ 

500kr 

Borttappad nyckel iLOQ 

1100kr 

Postfackscylinder + 2 nycklar 

550kr 

Postfacksnyckel extra 

250kr 

Tvättkloss + 2 nycklar 

550kr 

Upplåsning under arbetstid (måndag-fredag, 07.30-15.30, ej helgdag) 

560kr 

Upplåsning under jourtid 

2500kr 

Tjänster 

Bortforsling av grovsopor med bil – sorterat av hyresgästen 

från 280kr 

Övriga ärenden under arbetstid (kostnad per timme) 

560kr 

Priserna kan komma att ändras över tid. 

Fler nyheter

Informationsbrev juni 2022

Årets hyresförhandling gällande bostadslägenheter är nu klar och vi vill informera dig som hyresgäst angående de höjningar som har skett. Vi har överenskommit med Hyresgästföreningen

Läs mer »

Kabel-tv via Sappa

Tv-boxen behövs inte längreI många av våra lägenheter ingår kabel-tv (det står då specificerat en avgift på 126kr/månad på hyresavin som inte går att säga

Läs mer »

GDPR-policy

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vindelnbostäder AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.  Vindelnbostäder AB är också personuppgiftsansvarig för samtliga av Vindelnbostäder AB förvaltade fastigheter.

NÄR DU ANMÄLER DIG TILL VÅR BOSTADSKÖ

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera din intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om du inte önskar stå kvar med din intresseanmälan kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte.

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna full-göra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag, ett företag som sköter våra IT-system eller ett företag som genomför kundnöjdhetsundersökningar. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig senast två år efter det att du flyttat från din lägenhet.  Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i minst sju år inklusive innevarande år.

DINA RÄTTIGHETER

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.